Principele Gabriel Bathory conferă lui
Ladislau Lado de Săcal
diploma de nobilitate, blazon şi scutire de biruri

traducere facuta de Liviu Moldovan din limba latina medievala dupa documentul original aflat În arhiva familiei

Emblema familiei - BlazonulNoi Gabriel
din mila lui Dumnezeu Principe al Transilvaniei, domn al părţilor anexate de la regatul Ungariei, Comite al secuilor etc., dăm de ştire şi facem cunoscut prin scrisoarea de faţă, tuturor pe care îi priveşte, că odată cu mijlocirea unor domni consilieri credincioşi ai noştri, luând aminte şi considerând credinţa şi slujbele credincioase ale credinciosului nostru nobil LADISLAU LADO de ZACAL (Săcalul de Pădure n.n.) pe care l-a făcut şi îndeplinit cu fidelitate, întâi principilor Transilvaniei, adică predecesorilor noştri şi apoi nouă, conform exigenţei posibilităţii sale şi după varietatea locurilor şi a timpurilor, pe acelaşi LADISLAU LADO, din milostivirea noastră specială şi din plinătatea puterii noastre, am hotărât să-l scoatem din starea de rând şi nobilă în care s-a născut şi a stat până acuma şi să-l socotim, să-l înglobăm, să-l cooptăm şi introducem cu milostivire în rândul şi numărul adevăraţilor nobili ai principatului nostru Transilvania şi a părţilor supuse ale Ungariei, după cum îl şi socotim, înglobăm si cooptăm şi introducem, hotărând în chip lămurit ca de acum înainte acelaşi LADISLAU LADO şi toţi moştenitorii şi succesorii lui de ambe sexe, să fie consideraţi de nobili adevăraţi şi neîndoioşi.
Însemnul acestei nobilităţi adevărate şi perfecte îi dăm şi conferim cu milostivire, încuviinţând şi hărăzind, acest blazon sau însemn al nobilităţii, adică un scut militar de culoare albastră ca cerul, pe al cărui fundal sau câmp se vede un călăreţ şezând pe un cal alb, ţinând în mâna dreaptă o cunună verde de lauri iar în mâna stângă frâul calului; deasupra scutului este aşezat un coif militar închis, pe care îl acoperă o coroană regală împodobită plăcut cu pietre preţioase şi mărgăritare; din vârful coifului betele şi panglici de culori variate care atârnă jos, înconjoară şi împodobesc foarte frumos laturile sau marginile scutului, după cum toate acestea se văd mai bine în capul sau la începutul acestei scrisori de nobilitate, fiind pictate mai clar de o mână iscusită în arta picturii, cu milostivire îl dăm şi conferim susnumitului LADISLAU LADO şi tuturor moştenitorilor şi urmaşilor săi de ambe sexe încuviinţând şi hărăzind ca ei să poarte blazonul prescris sau însemnul nobilităţii, după obiceiul celorlalţi nobili adevăraţi şi distinşi, care folosesc blazoanele în tot locul: lupte, în întrecerile cu lancea, în turnire, dueluri, loviri şi în alte tot felul de lupte nobiliare şi militare, precum şi pe sigilii, steaguri, cortine, pânze, covoare, inele, pe case, scuturi, pavilioane, morminte, în general pe tot felul de lucruri şi rândueli, ca titlu de nobilitate absolută şi adevărată, prin care să-i ridice de lângă toţi oamenii de orice stare, clasă, condiţie, demnitate şi treaptă mai înaltă, voim să-i declarăm, să-i ţinem, să-i numim deosebiţi de distinşi ca să poată beneficia şi bucura în veci, de toate onorurile, milostivirile, privilegiile, favorurile, libertăţile, imunităţile şi prerogativele de care ceilalti nobili adevaraţi, născuţi şi neîndoioşi şi oameni militari, de drept şi după obiceiul vechiu se bucură, cu atât mai mult apoi pentru declaraţia mai amplă a bunăvoinţei noastre faţă de acesta, am hotărât să scoatem şi să scutim, să o eliberăm şi să o înnobilăm casa lui, situată în moşia de mai sus Săcal, din comitatul Turda, în vecinătatea caselor iobagilor Chyonk Triff de o parte şi a lui Petru Nierge de altă parte, de toate dările, taxele şi contribuţiile noastre atât ordinare cât şi extraordinare, de plata dărilor şi a veniturilor cămării noastre, de prestarea oricăror slujbe iobăgeşti şi particulare, deasemenea viile, semănăturile, culturile agricole şi orice fel de moşteniri ale sale, le scoatem pe veci de plata dijmelor, nonelor, dărilor de cap şi de plata dreptului şi a consului de munte, ceea ce le scutim, le eliberăm şi înnobilăm prin scrisoarea prezentă. De aceea credincioşilor, aleşilor şi nobililor comiţi, vicecomiţi şi juzi ai nobililor, strângătorilor de dare, dijmuitorilor, strângătorilor de none, computatorilor şi perceptorilor noştri de tot felul de contribuţii, dijme şi none, conducătorilor susnumitului comitat Turda, deasemenea administratorilor şi castelanilor cetăţii noastre VECHY (azi Brâncoveneşti n.n.), deasemena juzilor şi juraţilor posesiunii amintite mai înainte, Săcal, celor de azi, şi celor care se vor rândui pe viitor, deasemenea şi altora pe care îi interesează sau îi va interesa, care vor cunoaşte cuprinsul scrisorii, prin aceasta le ordonăm serios şi le cerem ferm, că, după ce vor primi scrisoarea de faţă, pe numitul LADISLAU LADO, pe toţi moştenitorii şi urmaşii lui de ambele sexe să nu îndrăznească şi să nu aibă cutezanţa a-i opri, a-i tulbura, a-i molesta, a-i păgubi, într-un cuvânt la nici un fel de cenzuri, taxe şi contribuţiuni ale noastre, atât ordinare cât şi extraordinare, la plata dărilor şi a veniturilor cămarei, de a încerca şi a-i sili la plata şi veniturilor cămarei, la prestarea oricăror slujbe iobăgeşti sau private, la plata dreptului şi a consului de munte, ci acea casă şi toate averile trebuie să le consideraţi şi să le ţineţi cu toate mijloacele ca scutite, ocrotite, eliberate şi înnobilate. Altfel să nu faceţi.
S-a cetit celor prezenţi şi s-a restituit prezentatorului. În amintirea cărui lucru şi în tăria veşnică această scrisoare a noastră întărită cu puterea sigiliului nostru atârnat a hotărât şi hotărât cu milostivire să-i fie predată numitului LADISLAU LADO şi tuturor moştenitorilor şi urmaşilor săi de ambele sexe.
Dat în oraşul Târgu – Mureş,
în ziua a şasea a lunii Februarie, anul Domnului, una mie şase sute zece.
Principele Gabriel
Scrisoarea serenisimului Domnului Principe LADISLAU LADO de SĂCAL scrisă, alcătuită şi emisă în faţa scaunului judiciar al Comitatului Turda, prezentată, publicată şi proclamată în ziua de 3 martie 1610 şi emisă de mine, Mihai - diacul Colosvary, notar jurat al aceluiaşi comitat.